Nye lokaler i Helsecentrum i Vanløse, Jyllingvej 71

Hanne Toftekær har arbejdet som zoneterapeut siden 1985.
Tidsbestilling på telefon: 22 32 18 52

Zoneterapien er en kompressionsmassage under fødderne, der virker regulerende på alle organfunktioner og tager sigte på at hjælpe de helbredende kræfter i vores krop med at fungere og ikke undertrykke vore symptomer. Zonerne svarer til specifikke organer i kroppen og ømheden afslører hvilke, der ikke virker tilfredsstilende.

Smerter opstår gennem aflejringer af affaldsstoffer, der ikke er blevet udskilt via tarmsystemet eller nyrerne.

Antallet af nødvendige behandlinger svinger fra 6 – 10 over en periode på 2-4 måneder med ca. 1 uges mellemrum. Nogle kan klare sig med færre, enkelte må regne med flere, hvis sygdommen f. eks har varet længe. Erfaringerne viser, at ca. 75% af patienterne anser sig selv for raske eller væsentligt bedre efter en behandlingsserie.

For at hjælpe din krop til et bedre funktionsniveau, er det en god idé at pleje fødderne bl.a. ved at fjerne hård hud og ligtorne, som kan være tegn på funktionsfor-styrrelser.

Hvordan virker reflexzoneterapi ?

Ved tryk og massage i fodens reflekszoner ledes der impulser gennem nervevævet til rygmarven og videre til hjernen. Herved udskilles en lang række enzymer og hormoner (blandt andet kroppens naturlige morfinstoffer). Hjerne og rygmarv sender så impulser ud til det ønskede område i kroppen svarende til reflexzonen i foden. Det ønskede område påvirkes da af forskellige enzym/hormon-processer, således at affaldsstoffer ledes bort og blodforsyningen øges til det belastede væv, og derved fremmes helingsprocessen.

Denne enzym/hormon-proces kan fortsætte op til flere uger efter behandlingen.

Bestil tid på tlf: 22 32 18 52 eller info@helsekompagniet.dk