Hanne Toftekær er uddannet psykoterapeut og uddannet chok-traume-terapeut efter SE-metoden.

Kontakt os på tlf: 22 32 18 52 eller info@helsekompagniet.dk

Psykoterapeutisk behandling

Med psykoterapi kan man få hjælp til at håndtere kriser, stress, angst, depression, lavt selvværd, traumatiske hændelser og komme styrket ud på den anden side.

Vores liv udvikler sig ikke altid på den måde, som vi ønsker det. Vi kan f.eks. opleve personlige kriser, konflikter med vores omgivelser eller forandringer i vores livsomstændigheder, som i den grad påvirker os følelsesmæssigt og gør os f.eks. vrede, triste eller magtesløse. Vi opdager måske, at vi er havnet i en situation, som vi faktisk ikke ved, hvordan vi skal håndtere. De strategier og handlemåder, vi normalt bruger til at løse vores problemer med, slår ikke til.

Psykoterapi tager udgangspunkt i din situation og dine oplevelser. Du vil få hjælp til at afdække dit problem, samt skabe forståelse for dig selv og egne reaktioner. Alt afhængig af din problematik kan der være brug for et par gode lyttende ører, at revurdere gamle tankemønstre og opfattelser, samt at lære at håndtere svære følelser. Når du får nye perspektiver på dit problem, vil du opleve, at du kan træffe nye valg og handle på nye måder i de ellers fastlåste situationer.

Psykoterapi som personlig udvikling

Psykoterapi er også for dig, der har et ønske om personlig udvikling, samt et ønske om at arbejde mere i dybden med dig selv. Psykoterapi kan nemlig være en måde at finde vej ind til vores inderste kerne – dvs. vores essens eller sjæl. Vi vil sammen undersøge forskellen mellem din personlighed og din inderste kerne, samt hvordan de hænger sammen. Du vil blive bevidst om, hvordan din personlighed indeholder mange lag/sider, som enten begrænser eller støtter dig. Du vil lære at få mere kontakt til din indre kerne.

I forbindelse med personlig udvikling kan det nogle gange være nødvendigt at heale gamle følelsesmæssige traumer og fastlåste tankemønstre for at genskabe kontakten til den dybere del af dig selv. På sigt vil du opdage, at med en god kontakt til din inderste kerne og dermed også din indre kraft, bliver det lettere for dig at udfolde dine dybere potentialer og længsler.

Du vil øge bevidstheden om dig selv og dine reaktionsmønstre, samt få øje på dine ressourcer og se dig selv i et mere positivt lys. Du vil blive mere opmærksom på dine relationer og måden, du er sammen med andre på. Dit selvværd vil øges, og du vil finde nye hensigtsmæssige måder at handle på generelt og i din nuværende livssituation. Disse ting vil være med til at øge din livskvalitet og livsglæde.

Formål

Formålet med terapien er frigørelse fra ubehagelige følelser og tilstande, der generer i hverdagen.
Alle ubehagelige følelser og tilstande stammer et sted fra, og ved at gå tilbage til hændelser fra f.eks. barndommen, kan man løsne uhensigts-mæssige mønstre, få det bedre her og nu, og forøge livskvaliteten.

Vi tilbyder hjælp til:

– Akutte kriser (dødsfald, skilsmisse,parforholdsproblemer etc.)
– Eksistentielle kriser (midtlivskriser,livstruende sygdomme etc.)
– Chok
– Traumer
– Depressioner
– Lavt selvværd og manglende selvtillid
– Drømme
– Mønstre der gentager sig
– Heling af det indre barn
– Selvindsigt
– Intimitet og nærhed
– Formål med livet
– Bevidstgørelse
– Arbejde med skyggeaspekter
– Død- og genfødselsprocesser
– Religiøse kriser
– Sorg
– Tilbagevendende uønskede sinds-tilstande og mønstre
– Afhængighed (af parforhold, personlige relationer og stimulanser)
– Angst
– Ensomhed
– Selvudvikling generelt

Chok-traume-terapi efter SE-metoden

Overvældende begivenheder opfattes som “en trussel på livet”

Mange problematikker har rod i chok og traumatisering fra fortiden. Her er ”almindelig” terapi sjældent nok. Chok og overvældende begivenheder rammer nemlig en meget primitiv del af vores nervesystem. På et dybt og instinktivt plan har vi følt os truet på livet. Hvis vi ikke får bearbejdet chokerende begivenheder, vil kroppen og nervesystemet tro og opføre sig som om, den/det stadigvæk er i livsfare. Også selvom vi på det bevidste og rationelle plan ved, at faren er ovre. Dette har vist sig at have alvorlige konsekvenser for psyken, kroppen, vores ressourcer og vores livskvalitet. Kroppen har heldigvis gode, selvregulerende evner, så mange chok vil heles naturligt ved hjælp af støtte og god kontakt fra nære venner og familie. Men ikke alle chok, traumer og voldsomme hændelser heles på denne måde, og her er det godt at være opmærksom på egne symptomer for at undgå at blive fastlåst i kroniske tilstande og tro, at det er ”normalt”.

Hvornår kan man have brug for chok og traume terapi?

Man kan have brug for chok og traume terapi, hvis man har været udsat for voldsomme og overvældende begivenheder, såsom ulykker, biluheld, pludselige dødsfald, overfald, vold (også i barndommen), incest, en uventet fyring, utroskab, en uventet verbal overhaling, mobning mm. Det vil være meget individuelt, hvad man oplever som en overvældende begivenhed, og hvad, der sætter sig som et traume i ens system. Tag i denne forbindelse dig selv alvorligt!!! Det er ikke altid, man kan huske tidligere overvældende begivenheder – de kan sætte sig i vores system alligevel.
Med psykoterapi kan man få hjælp til at håndtere kriser, stress, angst, depression, lavt selvværd, traumatiske hændelser og komme styrket ud på den anden side.

Chok- og traumeterapi-metoden

Det er vigtigt at få skabt forståelse for de reaktionsmønstre, der har rod i chok og traumer. Det kan især lette på den skyldfølelse, der ofte er forbundet med ikke at kunne “styre” sine reaktioner.

I arbejdet med at forløse chok og traumer lægges stor vægt på at genetablere ressourcer, indre styrke og følelsen af kontrol. At være udsat for et traume er ofte forbundet med en oplevelse af kontroltab. Inden man overhovedet begynder at arbejde med chokket, er det vigtigt og nødvendigt at opbygge ressourcer og en god indre følelse af kontrol.

Der arbejdes med at udtrykke, rumme og forløse uvirkelighedsfølelser, handlingslammelse, tomhed, angst, sorg, vrede, ensomhed og meningsløshed, der er knyttet til chokket. Der vil indgå både samtale og især kropsarbejde.
Symptomer som kan skyldes uforløste chok og traumer:

Fysiske symptomer kan vise sig som f.eks. søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, svagt immunsystem, diffuse symptomer og smerter, forværring af kronisk sygdom, hjertebanken.

Psykiske symptomer kan vise sig som f.eks. stærke og svingende følelser, uvirkelighedsfornemmelser, angst, rædsel, indre uro, kaos, raseri, symptomer på kronisk stress, manglende evne til at orientere sig i hverdagen, negative tanker der kører i ring, opgivelse, depression, skam, isolation, handlingslammelse og meningsløshed. Ofte vil disse symptomer yderligere resultere i skyldfølelser og dårligt selvværd over ikke blot ”at kunne tage sig sammen”.

Kontakt Terapeut Hanne Toftekær på tlf: 22 32 18 52 eller info@helsekompagniet.dk